Pękające i odpadające fugi to problem, z którym boryka się wielu z nas. Wykruszone spoiny to tylko problem estetyczny. Powstałe szpary mogą być miejscem wchłaniania wilgoci, a w efekcie powodem odpadania całych płytek i pojawienia się pleśni lub grzybów.

Trwałe i stabilne fugi chronią stabilność okładziny z płytek, szczególnie na zewnątrz budynku, gdzie tego rodzaju powierzchnie narażone są na działanie skrajnych temperatur oraz dużej wilgoci.

Podłożem pękających spoin między płytkami może być:

  • Pęknięcia posadzki pod płytkami,
  • Fugowanie w zbyt wysokich lub w zbyt niskich temperaturach otoczenia,
  • Profilowanie suchych zapraw fugowych „na sucho”,
  • Zbyt dużo wody dodanej do mieszanki spoinowej,
  • Brak dylatacji minimalizującej skurcze i ruchy posadzki powstałe podczas różnic temperatur,
  • Niedokładne lub niewłaściwe nałożenie fugi w szczeliny między płytkami.

Ważne jest, bo do spoinowania płytek przystąpić dopiero w momencie, gdy klej mocujący płytki będzie całkowicie suchy i utwardzony. Należy również zadbać o to, by szczeliny między płytkami zostały wcześniej oczyszczone z resztek kleju oraz dokładnie odkurzone. Tak przygotowane podłoże znacznie zwiększy przyczepność fugi, a jednocześnie wpłynie na jej odporność na mechaniczne uszkodzenie.

Przygotowując mieszankę spoiny należy ściśle przestrzegać proporcji zmieszania jej z odpowiednią ilością wody. Każde odchylenia od podanego przez producenta stosunku proszku do wody może wpłynąć na mniejszą trwałość spoiny.

Kolejną zasadą, o której należy bezwzględnie pamiętać przy spoinowaniu płytek, jest dokładne wypełnienie szczelin między płytkami. Nie wolno dopuszczać do pozostawienia w szczelinach pęcherzyków powietrza, bowiem może to w przyszłości doprowadzić do pękania i odpadania fug. Niedokładne wypełnienie szczelin fugą może również wpłynąć na gromadzenie się w nich wody, która podczas ujemnych temperatur (taras, balkon) może zamarznąć i wpłynąć na odklejenie się całej płytki od podłoża.

Do właściwego i dokładnego nałożenia fugi między płytki należy użyć specjalną packę gumową, którą należy prowadzić ukośnie względem krawędzi płytek. Ułatwi to precyzyjne wypełnienie szczelin

Przeczytaj również: