Aby zmniejszyć ilość energii niezbędnej do ogrzania domu, a w konsekwencji obniżyć koszty jego utrzymania, należy zadbać nie tylko o dobre ocieplenie ścian, ale również docieplenie dachu i drewnianego stropu.

Większość projektów domów jednorodzinnych przewiduje dziś konstrukcje ze skośnym dachem i użytkowym poddaszem. W przypadku, gdy na poddaszu nie przewiduje się funkcji mieszkalnej, właściciele domów rzadko decydują się na podwójne ocieplenie tej części domu.

Najczęściej wykonuje się docieplenie wyłącznie stropu, pozostawiając dach pokryty tylko folią paroprzepuszczalną i dachówką (blachodawchówką), bądź też wykonuje się docieplenie dachu wełną, pozostawiając nieocieplany strop.

Niestety przy wyłącznym dociepleniu stropu, w pomieszczeniach na strychu, które wykorzystuje się jako suszarnie lub składziki, w czasie mroźnej zimy temperatura jest zbyt niska, by można było te pomieszczenia normalnie użytkować.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy właściciel domu decyduje się wyłącznie na docieplenie dachu, pozostawiając nieocieplany strop. W takim przypadku ciepło z ogrzanej ostatniej kondygnacji przedostaje się przez nieocieplany strop na strych, niepotrzebnie schładzając pomieszczenia mieszkalne i zwiększając koszty ogrzewania domu.

Aby znaleźć złoty środek, który zagwarantuje nie tylko ograniczenie strat ciepła, ale jednocześnie zapewni utrzymanie optymalnej temperatury w całym budynku, jest ocieplenie zarówno stropu jak i dachu.

Jak ocieplić dach?

Dach pokrywa się dwiema foliami, pomiędzy którymi znajduje się warstwa właściwa ocieplenia. Od strony zewnętrznej (przy dachówce) układa się izolację przeciwwiatrową, czyli folię paroprzepuszczalną lub membranę, czyli materiał nie przepuszczającym wiatru z jednoczesną funkcją chroniącą przed wilgocią. Kolejne pasy folii powinny na siebie nachodzić około 10 – 15 cm. Od strony poddasza układa się natomiast folię paroszczelną, która zabezpieczy warstwę ocieplenia przed zawilgoceniem od strony strychu.

Między tymi warstwami układa się wełnę mineralną lub styropian. Zgodnie z przyjętymi normami, grubość tej warstwy powinna wynosić nie mniej niż 10 cm. Aby jednak dobrze zabezpieczyć dach przed stratami ciepła, zaleca się zwiększenie grubości tej warstwy do 15 – 20 cm.

Jak ocieplić strop?

Dolną warstwę docieplenia stropu powinna stanowić warstwa folii paroszczelnej, która zablokuje przenikanie wilgoci z pomieszczeń mieszkalnych na strych. Na tej warstwie folii należy ułożyć warstwę wełny lub styropianu. W przypadku, gdy dach jest ocieplony, warstwa wełny na stropie może być niewielka i wynosić 10 cm. Gdy jednak nie przewiduje się docieplenia dachu, warstwa wełny ułożona na stropie, powinna wynosić 15 – 20 cm.

Na warstwie właściwego ocieplenia stropu można układać deski podłogowe lub płyty OSB, które są znacznie tańsze od litego drewna, a dodatkowo ich duże arkusze zapewniają szybsze ułożenie podłogi na strychu.

Przeczytaj również: