Mimo, iż cegły klinkierowe prezentują się na elewacji budynku bardzo ładnie, to jednak częste problemy z wystąpieniem na nich białych zacieków psują ten estetyczny wygląd. Powodem jest najczęściej rozpuszczenie soli zawartych w zaprawie murarskiej. Uwalniają się one zwykle pod wpływem dużej wilgoci, która jest największym sprawcą wykwitów.

Jak zapobiec wykwitom na klinkierze?

Wilgoć znajdująca się w murze rozpuszcza zawarte w zaprawie sole. Związki te wraz z wodą przemieszczają się w kierunku zewnętrznej powierzchni ściany muru, gdzie ma miejsce powolne wysychanie. Po odparowaniu wody, na ścianie pozostają nieestetyczne białe zacieki.

Aby zapobiec powyższemu procesowi należy zadbać o odpowiednią izolację ścian budynku, a także o uniknięcie zawilgocenia cegieł przed i w czasie pracy. Ważne jest nawet odpowiednie ich składowanie i transport. Cegły klinkierowe powinny być na czas przechowywania przykryte folią a także powinny być ułożone na paletach, by uniknąć naciągnięcia wilgoci z podłoża. Niezwykle istotne jest również to, by prace murarskie przebiegały w suche, słoneczne dni i były przeprowadzone przez dobrych fachowców. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, by zaprawa nie była zbyt rzadka, bowiem nadmiar wody może spowodować zwiększenie wilgotności ściany. Wskazanym jest również, by zaprawa nie zawierała wapnia, który zwiększa ryzyko wystąpienia wykwitów. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnej zaprawy do klinkieru, np. CERESIT CT 32. Kolejnym ważnym elementem sztuki budowlanej jest unikanie cofniętych spoin – niestykających się z rantem cegły. W ewentualnych szparach może się zbierać woda opadowa, która z czasem wnika w głąb ściany.

Jak usunąć wykwity?

Jeśli mimo stosowanych zabiegów profilaktycznych nie udało się uniknięcia białych nalotów, należy je usunąć. W tym celu warto zacząć od mechanicznego usuwania wykwitów za pomocą szczotki. Efekt czyszczenia można dodatkowo uzupełnić zastosowaniem myjki ciśnieniowej.

Gdy jednak wykwity są wyjątkowo oporne na usunięcie mechaniczne, należy rozważyć zastosowanie odpowiednich preparatów chemicznych. Na uwagę zasługuje preparat do klinkieru i elewacji marki HG, który:

  • usuwa biały nalot cementowy, nalot wapienny i inne białe wykwity,
  • szybko i skutecznie usuwa wszystkie naloty i silne zabrudzenia z klinkieru i muru ceglanego,
  • całkowicie usuwa z muru naloty, pleśnie, grzyby i glony.

Przeczytaj również: