Na powierzchni sufitu często pojawiają się żółtoszare plamy, zacieki a także skupiska pleśni będące efektem przemarzania stropodachu. Najczęściej problemy te występują w starym budownictwie, w którym stosowano gorszej jakości materiały izolacyjne a także nieefektywne metody ocieplania dachów.

Plamy pojawiają się najczęściej w narożnikach pomieszczeń a także wzdłuż stalowych belek konstrukcyjnych, w obrębie których występuje mniejszy opór cieplny. Występuje tam zdecydowanie większe zimno, a także zbiera się większa ilość kurzu i wilgoci (np. z pary wodnej).

Usunięcie plam na suficie poprzez jego pomalowanie jest tylko zabiegiem krótkotrwałym, bowiem w krótkim czasie ponownie pojawią się takie same zacieki i plamy.

Aby zwiększyć wentylację pomieszczenia i zwiększyć cyrkulację powietrza można wykonać dodatkowe wywietrzniki lub zamontować dodatkowe nawiewniki okienne.

Konieczne wydaje się jednak odpowiednie zaizolowanie stropodachu, co całkowicie zlikwiduje problem przemarzania. Można w tym celu wykorzystać płyty z twardej wełny mineralnej, która dodatkowo jest od zewnątrz laminowana papą. Gdy nad stropem występuje nieogrzewane poddasze, należy wykonać odpowiednią izolację termiczną dzielącą strych od części mieszkalnej. Najlepsza w tym celu wydaje się być wełna mineralna (szklana) i styropian.

Ważne jest również sprawdzenie jakości izolacji termicznych ścian zewnętrznych – szczególnie w miejscach, gdzie występują plamy w narożnikach sufitów. Często powodem wystąpienia pleśni oraz skupisk wilgoci są nieocieplenie ściany, lub niewłaściwe wykonanie izolacji termicznej. W takich wypadkach warto rozważyć wykonanie dodatkowej warstwy izolacyjnej, która całkowicie wyeliminuje powód pojawiania się śladów na suficie, a jednocześnie wpłynie na większe oszczędności energii niezbędnej do ogrzania domu.

Po wykonaniu właściwej izolacji termicznej ścian, należy ostatecznie pozbyć się dotychczasowych śladów po przemarzaniu. Można warstwę uszkodzonej powierzchni zeskrobać szpachelką a miejsce wystąpienia wilgoci dokładnie przemyć preparatem grzybobójczym lub do środkiem usuwania pleśni. Następnie należy wykonać nową warstwę tynku (gładzi szpachlowej) i pomalować.

Przeczytaj również: