Od kiedy w budownictwie po raz pierwszy wykorzystano beton, minęło już prawie 200 lat. W tym czasie poddawany był on licznym zmianom i udoskonaleniom. Współcześnie największym zainteresowaniem cieszą się różnorodne domieszki i dodatki, których zadaniem jest uplastycznienie, przyspieszenie lub spowolnienie procesu wiązania, a także napowietrzenie i uszczelnienie zaprawy betonowej.

W ostatnich latach niezwykle popularne stało się dodawanie do zapraw specjalnych plastyfikatorów, których zadaniem jest:

  • zmniejszenie wskaźnika woda – spoiwo,
  • polepszenie urabialności zaprawy,
  • zwiększenie wytrzymałości końcowej zaprawy,
  • napowietrzenie zaprawy betonowej i tym samym zwiększenie jej odporności na ujemne – temperatury,
  • zwiększenie szczelności zaprawy betonowej,
  • polepszenie trwałości i wyglądu betonu,
  • możliwość wcześniejszego usunięcia płyt szalunkowych i zwiększenie trwałości konstrukcji.

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje plastyfikatorów, wśród których najwyżej cenione są:

CEMPLAST – preparat, który całkowicie zastępuje wapno, jest dodatkiem zwiększającym plastyczność zaprawy i ją napowietrzającym. Dodatkowo plastyfikator CEMPLAST ułatwia urabianie zaprawy, polepsza jej elastyczność, wytrzymałość odporność na niskie temperatury. Dzięki jego zastosowaniu zmniejsza się również ryzyko powstawania rys i pęknięć, a także wystąpienia wykwitów wapiennych na cegłach, płytkach elewacyjnych i powierzchniach wykonanych z klinkieru. Środek nie powoduje plamienia cegły, nie powoduje korozji elementów stalowych a także zmniejsza ilość wody zarobowej o około 10%. Można go stosować do murowania, tynkowania i wykonywania obrzutek.

POLAR-BET – umożliwia wykonywanie prac budowlanych w warunkach zimowych (do -10ºC), zwiększa plastyczność zaprawy betonowej i zmniejsza czas uzyskania przez nią całkowitej wytrzymałości. Domieszkę można stosować do wykonywania konstrukcji betonowych, betonu zbrojonego, podłogowych mieszanek betonowych, do podstaw fundamentowych a także do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

TERMOBET – jest bardzo wydajnym plastyfikatorom zalecanym do wykorzystania podczas wykonywania posadzek betonowych. W szczególności jego zastosowanie jest zalecane przy ogrzewaniu podłogowym (zarówno w systemie elektrycznym jak i wodnym). Użycie plastyfikatory TERMOBET umożliwiają wykonanie szlichty z odpowietrzonej mieszanki betonowej, dzięki czemu zabezpiecza się instalację przed przegrzaniem, zwiększa przewodnictwo cieplne, a w efekcie również zmniejsza się koszty ogrzewania.

Przeczytaj również: