Bez wątpienia promienie słoneczne docierające do naszych mieszkań przez okna, są najlepszym, najzdrowszym i najtańszym sposobem oświetlenia każdego pomieszczenia. Powszechnie mówi się o dobroczynnym działaniu słońca na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, w tym również na samopoczucie. Jasne pomieszczenia sprawiają wrażenie milszych i bardziej przytulnych. Im dłużej do pomieszczeń wpadają naturalne promienie słoneczne, tym krócej korzysta się ze sztucznego oświetlenia, a tym samym zmniejsza się koszty utrzymania mieszkania. Stąd mieszkania, których większość okien skierowana jest w stronę południowo – wschodnią uważane są za znacznie cieplejsze.

Mówiąc o wpływie okien na ogólne koszty utrzymania domu, nie sposób nie wspomnieć o ich parametrach energooszczędnych. W dobie szukania licznych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ilości zużytej energii umożliwiającej ograniczenie kosztów eksploatacji mieszkania, nowoczesne okna o podwyższonych parametrach cieplnych stają się już normą.

Decydując się na wymianę okien należy zwracać uwagę na dwa podstawowe współczynniki izolacyjności cieplnej – U, które określają ilość ciepła, jaka przenika w ciągu 1 sekundy przez element konstrukcyjny o powierzchni 1 m2, gdy różnica temperatury powietrza z obu stron przegrody wynosi 1oC. Pierwszy z parametrów odnosi się do przenikalności cieplnej szyby, drugi zaś do przenikalności ramy okiennej. Parametr U szyby jest istotny w przypadku dużych okien, których powierzchnię w większości stanowi przeszklenie. U ramy ma większe znaczenie w mniejszych oknach, ponieważ te elementy stanowią większość ich powierzchni. Z reguły jednak producenci okien podają końcową wartość współczynnika przenikalności ciepła, o którym decyduje rodzaj szyby a także parametry profilu i sposób połączenia oszklenia z ramą.

Standardowo maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna wynosi 1,7 – 1,8 W (m2K), niemniej dla domów energooszczędnych zaleca się montaż okien o współczynniku 0,9 W(m2K). Dla otrzymania komfortu cieplnego budynku, nie bez znaczenia jest również prawidłowe i szczelne zamontowanie okna. W ścianach jednowarstwowych ościeżnica powinna znajdować się w środkowej części, w dwuwarstwowych – przy zewnętrznej krawędzi, a w trójwarstwowych – w linii ocieplenia. Okna energooszczędne powinny być zamontowane tak, by zachowały swoje walory izolacyjne. Tego rodzaju efekt zapewnia tzw. ciepły montaż, podczas którego stosuje się specjalne wsporniki montowane w odpowiedniej odległości od siebie. Nadto styk okna i muru wypełniony standardowo pianką poliuretanową należy uszczelnić taśmą lub folią paroprzepuszczalną po stronie zewnętrznej. Montaż okien połaciowych wymaga jeszcze dodatkowego zastosowania kołnierzy uszczelniających zawierających cienką piankę termoizolacyjną.

W dużych miastach o natężonym hałasie, niemniej istotny jest również współczynnik akustyki okien R określany w decybelach (dB). Dla terenów o średnim natężeniu dźwięków wystarczą okna o współczynniku R = 20 – 25 dB, niemniej w centrach miast, w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych, okna powinny charakteryzować się znacznie wyższym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej na poziomie co najmniej R = 35 – 40 dB. O tym, czy okna będą ciche, decyduje głównie grubość szyby. Do produkcji okien o wysokim współczynniku izolacyjności akustycznej wykorzystuje się szyby o grubości 6 – 8 cm, które dodatkowo klejone są specjalnymi foliami lub żywicami.

Dowiedz się więcej na temat okien, dzwoniąc do nas na numer (91) 424 18 84 lub napisz info@krystianpolice.pl