Oświetlenie zewnętrze pełni nie tylko funkcję użytkową, ale przede wszystkim dekoracyjną. Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna umożliwia oświetlenie wejścia do domu, ścieżki prowadzącej od furtki aż do drzwi, podjazdu do garażu, a także elementów atrakcyjnej architektury ogrodowej. Przed jej wykonanie należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach.

  1. Już na etapie budowy należy zaprojektować wszystkie miejsca, które mają zostać w przyszłości oświetlone (taras, wejście do domu, brama garażowa, oświetlenie punktowe podjazdu, reflektory w trawniku, oświetlenie donic, oczek wodnych, altan ogrodowych, skalniaków).
  2. Przewody elektryczne warto poprowadzić przed zakończeniem budowy, co nie tylko ułatwi przyszłe prace instalacyjne, ale jednocześnie zapobiegnie konieczności rozkopywania założonych trawników, rozbierania ułożonej kostki brukowej, kucia ścian w celu poprowadzenia przewodów elektrycznych i montowania źródeł światła.
  3. Wykonując instalację oświetlenia zewnętrznego warto rozważyć wykonanie kilku odrębnych obwodów. Zapobiegnie to sytuacji, w której awaria jednego odcinka instalacji spowoduje wyłączenie oświetlenia w całym obejściu. Osobne obwody pozwolą również na szybsze zdiagnozowanie miejsca ewentualnego uszkodzenia instalacji.
  4. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone zainstalowaniem odpowiednich bezpieczników nadmiaroprądowych i różnicowoprądowych.
  5. Układając przewody w ziemi warto zachować odpowiednią głębokość, co zapobiegnie uszkodzeniu kabli podczas prac ogrodniczych. Zaleca się głębokość około 60 cm, a także konieczność ułożenia na przewodach niebieskiej taśmy ostrzegawczej.
  6. Wszystkie użyte włączniki i oprawy powinny posiadać odpowiednią klasę szczelności (gniazda hermetyczne).
  7. Projektując miejsca zamontowania źródeł światła, nie można zapomnieć o wszystkich wejściach do budynku (wejście główne, garaż, wejście do budynków gospodarczych, zejścia do piwnic) a także o alejkach do nich prowadzących.
  8. Aranżując oświetlenie dekoracyjne ogrodu, należy zwrócić szczególną uwagę na najbardziej charakterystyczne i najładniejsze miejsca. Zaleca się wykonanie oświetlenia punktowego tych elementów.
  9. Dobierając rodzaj źródeł światła należy rozważyć zakup oszczędnych żarówek (świetlówek) LED, co w przyszłości znacznie ograniczy wielkość zużywanej energii elektrycznej.
  10. W celu zmniejszenia kwoty rachunków za energię elektryczną, a także zwiększenia wygody obsługi oświetlenia, warto rozważyć montaż instalacji inteligentnej. W jej skład może wejść system lamp z czujnikiem ruchu, z czujnikiem zmierzchu a także montaż systemu czasowego (ze wskazaniem godzin włączenia oświetlenia i jego wyłączenia).

Przeczytaj również: