Płytki ceramiczne i gresowe to jeden z wielu materiałów do wykończenia tarasu, balkonu, wejścia do domu i ganku. Z uwagi na różnorodność kształtów, kolorów i wzorów, są one materiałem pozwalającym na wiele możliwości aranżacyjnych, stąd cieszą się dużym zainteresowaniem. Niestety ich największą wadą jest brak odporności na pękanie i odpadanie.

Estetycznie i bezpiecznie

Pęknięte płytki zewnętrzne nie tylko szpecą swoim wyglądem, ale jednocześnie stwarzają niebezpieczeństwo. Na ruchomych (odklejonych) płytkach łatwo się poślizgnąć, zaś każdy ubytek płytki powoduje nierówność powierzchni, o którą można się zahaczyć i potknąć.

Oprócz niebezpieczeństwa, odpadające płytki psują wygląd estetyczny wejścia do domu, balkonu lub schodów, które niewątpliwie są wizytówką posesji.

Dlaczego płytki pękają?

Na jakość i trwałość okładzin wykonanych z płytek mają wpływ następujące czynniki:

  • Rodzaj i jakość płytek. Niedopuszczalnym jest układanie na zewnątrz płytek, które przeznaczone są do pomieszczeń wewnętrznych. Płytki do wnętrz są nieodporne na niską temperaturę, łatwo nasiąkają wilgocią i są szkliwione. Tymczasem, by płytki zewnętrzne były trwałe i bezpieczne, powinny być przede wszystkim mrozoodporne, nieszkliwione i o wskaźniku nasiąkliwości mniejszym niż 3%. Opakowania takich płytek oznaczone są symbolami: AI, BIa i BIb. Ważnym jest również, aby płytki zewnętrzne miały strukturalną, matową powierzchnię i przy zewnętrznej krawędzi były ryflowane. Tego rodzaju parametry płytek czynią z nich okładziny antypoślizgowe.
  • Zmienne warunki pogodowe. Duże skoki temperatur (od +50°C latem do nawet -30°C zimą) powodują, że podłoże permanentnie się odkształca. Efektem powyższego są pękające nawierzchnie i powstające w ten sposób szczeliny, którędy wnika woda. Jej naprzemienne zamrażanie i rozmrażanie prowadzi do wnikania wody w coraz głębsze warstwy i powodowanie kolejnych uszkodzeń, które najczęściej zauważalne są w postaci luźnych (odklejonych) lub pękniętych płytek.
  • Niewłaściwe materiały budowlane. Przy układaniu płytek zewnętrznych, istotna jest nie tylko ich jakość, ale jednocześnie rodzaj użytych pozostałych materiałów budowlanych. Najistotniejszym elementem tych okładzin są zaprawy i kleje mocujące. Nieodporne na wodę i mróz zaprawy bardzo łatwo ulegają odkształceniom. Ich skutkiem jest pękanie i wypłukiwanie przez wodę szczelin między płytkami, a następnie odklejanie się płytek od zaprawy (kleju).
  • Przygotowanie podłoża. Powierzchnia betonowa, na której mają być przyklejone płytki jest tak samo istotna, jak materiały użyte do klejenia. Przed ułożeniem płytek należy ją dokładnie wyrównać i oczyścić z pozostałości budowlanych (piasku, drobinek luźnej zaprawy i kurzu). W przypadku znacznej nierówności powierzchni należy ją odpowiednio wyrównać specjalną masą samopoziomującą z dodatkiem środka hydrofobizującego, który zmniejszy nasiąkliwość betonu, jednocześnie zwiększając jego trwałość.
  • Zbyt cienkie spoiny. Jeśli przy układaniu okładziny, wykonawca pozostawi zbyt wąskie szczeliny pomiędzy płytkami, w przyszłości mogą one uniemożliwić swobodne odkształcanie płytek na skutek zmian temperatury. Podobny efekt może być również spowodowany brakiem obowiązkowych dylatacji, czyli szczelin o szerokości około 1 cm oddzielających poszczególne obszary podłoża, np. posadzkę od ściany, bądź podłogę tarasu od powierzchni schodów.

Naprawa uszkodzonych płytek

W przypadku pęknięcia lub odklejenia pojedynczych płytek, nie trzeba koniecznie wymieniać całej okładziny. Wystarczy wymienić uszkodzoną płytkę na nową. W tym celu płytkę, która słabo przywiera do podłoża wystarczy podważyć płaskim dłutem, zaś pękniętą płytkę mocno przyklejoną do podłoża należy rozbić w jej środkowej części, a następnie po kolei usuwać powstałe kawałki. Powstały ubytek należy dokładnie oczyścić z pozostałości zaprawy i wkleić nową płytkę.

Na bieżąco należy obserwować również stan spoin między płytkami. W przypadku zauważenia kruszących się fug, należy je niezwłocznie naprawić. Zaniechanie tej czynności spowoduje wchłanianie większej ilości wody (która znajduje się w spoinach) i w efekcie odklejanie się płytek od podłoża.

W celu naprawy uszkodzonych spoin, należy dokładnie usunąć starą zaprawę spoinującą, oczyścić szczelinę i uzupełnić takim samym materiałem, jakiego użyto pierwotnie.