Szanowni Państwo,
w związku z planowanym na 25 maja 2018 roku wejściem w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zmodernizowaliśmy Regulamin przetwarzania danych osobowych i związaną z nim politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Krystian SP ZOO SP KOMANDYTOWA, adres: Police, ul. Tanowska 10c,
– kontakt z inspektorem Ochrody Danych – Ewa Gref – ades mailowy: krystiantan@o2.pl,
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
– ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożnością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi zmianami.
Krystian Sp. z.o.o Sp.k
ul. Tanowska 10c
72-010 Police
NIP: 851-318-98-86
fax: 091 424 18 85
Tel: 091 455 75 63
Tel: 091 455 70 32