Instalacją centralnego ogrzewania warto sterować z wielu powodów. Do najważniejszych należy wymienić wygodę, oszczędność i zdecydowanie większy komfort.

Dzięki sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach z pozycji specjalnego regulatora, nie jest konieczne ciągłe pilnowanie temperatury na piecu, a także jej zmiana w przypadku chęci zmniejszenia lub zwiększenia temperatury w mieszkaniu.

Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia kosztów ogrzewania poprzez utrzymywanie niższej temperatury w nocy oraz w czasie, gdy domowników nie ma w mieszkaniu. Szacuje się, że dzięki temu można obniżyć koszty ogrzewania nawet o kilkanaście procent. Kolejną zaletą sterowania ogrzewaniem jest możliwość utrzymywania stałej (wcześniej ustawionej) temperatury.

Gdzie nie powinno się umieszczać regulatora temperatury?

Profesjonalny regulator temperatury pozwala na utrzymanie zaprogramowanej temperatury w przedziale dobowym i tygodniowym. Niektóre z nich mają dodatkowo funkcję WAKACJE. Aby jednak w pełni wykorzystać jego funkcje, należy wybrać odpowiednie miejsce jego zamontowania.

Regulator nie powinien znajdować się w następujących miejscach:

  • Blisko okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych – w okolicach których może występować niższa temperatura (podczas otwierania, wietrzenia). W ten sposób czujnik wychwyci spadek temperatury i niepotrzebnie uruchomi zwiększone ogrzewanie.
  • Blisko odbiorników TV i komputerów – czujnik zanotuje wyższą temperaturę, a tym samym zmniejszy ogrzewanie pomieszczenia mimo, iż ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta.
  • Na zewnętrznej (słabo zaizolowanej) ścianie – czujnik wychwyci niższą temperaturę i niepotrzebnie będzie częściej uruchamiał piec.

Nieodpowiednie miejsce zamontowania regulatora wpłynie nie tylko na niewykorzystanie w pełni jego funkcji, ale przede wszystkim narazi na zawyżone koszty ogrzewania.

Obecnie w sprzedaży występują nie tylko regulatory na stałe montowane na ścianie, ale również urządzenia mobilne (przenośne), które dodatkowo zwiększają dowolność ich lokalizacji.

Optymalne zainstalowanie regulatora temperatury

Najbardziej odpowiednim miejscem, w którym powinno się zainstalować regulator temperatury jest najchłodniejsze pomieszczenie. Wówczas regulator będzie dostosowywał ciepłotę do ustawionego wcześniej poziomu w tym pokoju. Gdy zaś w pozostałych pomieszczeniach osiągnięta zostanie zbyt wysoka temperatura, można ją zmniejszyć za pomocą specjalnych głowic termostatycznych, montowanych bezpośrednio na grzejnikach.

Przeczytaj również: