Popularny styropian to dziś najbardziej powszechny i najczęściej stosowany materiał służący do wykonywania izolacji termicznych. Jego fachowa nazwa brzmi polistyren ekspandowany, a swoje właściwości zawdzięcza specjalnej porowatej budowie, niskim wskaźniku nasiąkliwości i temu, że w zdecydowanej większości jego objętość stanowi powietrze.

Decydując się na zakup odpowiedniego styropianu należy bezwzględnie sprawdzać deklarowany przez producenta współczynniki przenikalności ciepła λ. Najczęściej w sprzedaży dostępny jest styropian charakteryzujący się współczynnikiem λ od 0,031 do 0,042 W/(mK). W tym wypadku im wskaźnik ten jest niższy, tym większa jest izolacyjność cieplna materiału.

Najważniejszym kryterium wyboru winno jednak stanowić jego przeznaczenie. Najczęściej możliwości zastosowania styropianu oznaczone są na opakowaniach pod konkretnymi nazwami: PODŁOGA/DACH, FUNDAMENT, FASADA, ŚCIANA, PARKING.

Styropian PODŁOGA/DACH stosuje się do wykonania izolacji termicznych podłóg, poddaszy, stropodachów, tarasów i balkonów, cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń, ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt, podłóg pod podkładem posadzkowym, podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym.

Styropian FNDAMENT zawiera związki hydrofobowe, które dodatkowo charakteryzują się dużą odpornością na działanie wody. Dzięki temu tego rodzaju płyty styropianowe mogą mieć bezpośredni kontakt z gruntem i mogą być stosowane do izolacji fundamentów, izolacji cieplnej ścian zagłębionych w gruncie, izolacji ścian piwnic, izolacji płyty fundamentowej i izolacji mocno zawilgoconych, które wymagają wykorzystania materiału odpornego na działanie wody.

Styropian typu FASADA/ŚCIANA może być frezowany i niefrezowany. Krawędzie płyt są przystosowane do łączenia w systemie pióro – wpust, co zapewnia większą szczelność i tym samym większą izolacyjność cieplną. Tego rodzaju płyty styropianowe stosuje się do ocieplania ścian w systemach ociepleń bezspoinowych ETICS a także w tak zwanej metodzie suchej. Nadaje się do ocieplania ścian trójwarstwowy, nadproży, wieńców i innych mostków cieplnych, loggi balkonowych, ościeży i nadproży okiennych.

Styropian z oznaczeniem PARKING znajdują zastosowanie przy termoizolacji miejsc narażonych na bardzo wysokie obciążenia. Są to nie tylko parkingi, ale również podłogi  przemysłowe (hale magazynowe, przemysłowe i sklepowe), garaże, stropodachy  pełne ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych, podjazdów samochodowych i innych.

Przeczytaj również: