bloczki

Ścianki działowe

Koszt wykonania ścianek działowych – porównanie

Ścianki działowe można wykonać z wielu bardzo zróżnicowanych materiałów budowlanych. Użycie konkretnych materiałów jest uzależnione od wielu czynników, w tym w szczególności od łatwości wykonania, od izolacyjności akustycznej, a także od grubości i kosztu wybudowania ścianki.