cemplast

Betoniarka

Kiedy stosować plastyfikatory

Od kiedy w budownictwie po raz pierwszy wykorzystano beton, minęło już prawie 200 lat. W tym czasie poddawany był on licznym zmianom i udoskonaleniom. Współcześnie największym zainteresowaniem cieszą się różnorodne domieszki i dodatki, których zadaniem jest uplastycznienie, przyspieszenie lub spowolnienie procesu wiązania, a także napowietrzenie i uszczelnienie zaprawy betonowej.