elewacja

Malowanie fasady

Malowanie starej elewacji – kilka praktycznych porad

Nawet najładniejsza elewacja budynku z biegiem lat staje się coraz mniej efektowna. Jest to efekt działania niekorzystnych warunków atmosferycznych a także zanieczyszczenia powietrza. Najczęściej pod wpływem działania promieni słonecznych płowieje kolor elewacji a na całej powierzchni ścian pojawiają się silne zabrudzenia będące efektem pyłów, dymu z kominów i innych zanieczyszczeń powietrza.

Wykwity na tynku

Zwalczanie wilgoci na elewacji

Pojawienie się ich na elewacjach zewnętrznych jest w zasadzie procesem naturalnym, mającym swoje podłoże w słabo oświetlonej elewacji (od strony północnej), usytuowaniu budynku w pobliżu wód, drzew i krzewów. Pożywką dla rozwoju mikroorganizmów może też być kurz komunikacyjny lub przemysłowy, zawierający związki organiczne. Skażenia mikrobiologiczne mogą pojawić się również tam, gdzie występują wady wykonawcze na elewacji budynku, np. nierówne wykonanie ściany, nieszczelne pokrycia dachowe, dziurawe rynny i rury spustowe. Ten rodzaj warunków sprzyjających eskalacji mikroorganizmów może w efekcie doprowadzić do uszkodzenia zewnętrznej warstwy elewacji oraz rozkładu chemicznego materiału, z jakiego powstała. Konsekwencją tego procesu jest większa absorpcja przez elewację wilgoci, a następnie w przypadku spadku temperatur – powstawanie pęknięć i rys.