fugi

zbijanie płytek

Dlaczego fugi pękają?

Ważne jest, bo do spoinowania płytek przystąpić dopiero w momencie, gdy klej mocujący płytki będzie całkowicie suchy i utwardzony. Należy również zadbać o to, by szczeliny między płytkami zostały wcześniej oczyszczone z resztek kleju oraz dokładnie odkurzone. Tak przygotowane podłoże znacznie zwiększy przyczepność fugi, a jednocześnie wpłynie na jej odporność na mechaniczne uszkodzenie.

Przygotowując mieszankę spoiny należy ściśle przestrzegać proporcji zmieszania jej z odpowiednią ilością wody. Każde odchylenia od podanego przez producenta stosunku proszku do wody może wpłynąć na mniejszą trwałość spoiny.

Pęknięta płytka

Pękanie i odpadanie płytek na zewnątrz

W przypadku pęknięcia lub odklejenia pojedynczych płytek, nie trzeba koniecznie wymieniać całej okładziny. Wystarczy wymienić uszkodzoną płytkę na nową. W tym celu płytkę, która słabo przywiera do podłoża wystarczy podważyć płaskim dłutem, zaś pękniętą płytkę mocno przyklejoną do podłoża należy rozbić w jej środkowej części, a następnie po kolei usuwać powstałe kawałki. Powstały ubytek należy dokładnie oczyścić z pozostałości zaprawy i wkleić nową płytkę.