fugowanie

zbijanie płytek

Dlaczego fugi pękają?

Ważne jest, bo do spoinowania płytek przystąpić dopiero w momencie, gdy klej mocujący płytki będzie całkowicie suchy i utwardzony. Należy również zadbać o to, by szczeliny między płytkami zostały wcześniej oczyszczone z resztek kleju oraz dokładnie odkurzone. Tak przygotowane podłoże znacznie zwiększy przyczepność fugi, a jednocześnie wpłynie na jej odporność na mechaniczne uszkodzenie.

Przygotowując mieszankę spoiny należy ściśle przestrzegać proporcji zmieszania jej z odpowiednią ilością wody. Każde odchylenia od podanego przez producenta stosunku proszku do wody może wpłynąć na mniejszą trwałość spoiny.