instalacja centralna

Sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie ogrzewaniem – jakich błędów można uniknąć?

Instalacją centralnego ogrzewania warto sterować z wielu powodów. Do najważniejszych należy wymienić wygodę, oszczędność i zdecydowanie większy komfort.

Dzięki sterowaniu temperaturą w pomieszczeniach z pozycji specjalnego regulatora, nie jest konieczne ciągłe pilnowanie temperatury na piecu, a także jej zmiana w przypadku chęci zmniejszenia lub zwiększenia temperatury w mieszkaniu.

Ponadto istnieje możliwość zmniejszenia kosztów ogrzewania poprzez utrzymywanie niższej temperatury w nocy oraz w czasie, gdy domowników nie ma w mieszkaniu. Szacuje się, że dzięki temu można obniżyć koszty ogrzewania nawet o kilkanaście procent. Kolejną zaletą sterowania ogrzewaniem jest możliwość utrzymywania stałej (wcześniej ustawionej) temperatury.