Już od pierwszych wiosennych dni, gdy osuszy się ziemia po zimowym śniegu, należy przystąpić do pierwszych prac pielęgnacyjnych trawnika. Ich wykonanie gwarantuje uzyskanie efektu mocno zagęszczonej i żywozielonej darni.

Usuwanie filcu

W przypadku korzystnych warunków pogodowych, jednym z wiosennych zabiegów wykonywanych na przełomie lutego i marca jest pierwsze koszenie oraz usuwanie z trawnika filcu i chwastów rozłogowych. Te czynności pobudzają trawę nie tylko do dobrego wzrostu, ale również do zagęszczenia. W przypadku małej powierzchni trawnika, zabieg można wykonać przy pomocy zwykłych grabi lub grabi drucianych. Jeśli jednak jego powierzchnia przekracza 20 – 30 m2, warto zaopatrzyć się w ręczny lub elektryczny (spalinowy) wertykulator, który z łatwością usunie resztki wysuszonej trawy, mchu i chwastów, które ograniczają dostęp tlenu i nawozów mineralnych do systemu korzeniowego trawy.

Napowietrzanie

Kolejnym zabiegiem pielęgnującym trawnik jest jego napowietrzenie, czyli aeracja. Jest on szczególnie wskazany w przypadku bardzo zbitej i ciężkiej ziemi. Aeracja trawnika polega na wycinaniu kilkunastocentymetrowych pionowych pasów (szczelin), które umożliwiają dostęp powietrza do korzeni trawy. Zabieg wykonuje się przy użyciu specjalnego aeratora.

Alternatywnym zabiegiem następującym po aeracji trawnika jest jego piaskowanie (mulczowanie) czyli rozsypywanie piasku bądź torfu na całej powierzchni trawnika. Jego efektem jest zwiększenie przesiąkliwości trawnika, rozluźnienie gleby a także wyrównanie powstałych po wertykulacji i aeracji nierówności.

Uzupełnienie ubytków trawy

W wyniku usuwania filcu, a także w efekcie silnych mrozów, na powierzchni trawnika mogą pojawić się miejsca pozbawione trawy. Wymagają one szybkiego uzupełnienia nasionami, by wzrost nowej trawy nastąpił wraz z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Do uzupełniania ubytków najbardziej wskazane są nasiona trawy renowacyjnej, czyli specjalnie dobranej mieszanki traw przeznaczonych do odbudowy uszkodzonych fragmentów trawnika. Dzięki zawartości szybko kiełkujących odmian, daje ona możliwość przywrócenia pierwotnego wyglądu trawnika w stosunkowo krótkim czasie i bez większego wysiłku. Tworzy gęstą, piękną kolorystycznie, wytrzymałą na wymarzanie darń. Trawa renowacyjna sprawdza się również w celu odświeżenia wyglądu trawnika.

Nawożenie trawnika

Niezbędnym wiosennym zabiegiem jest również zasilenie trawnika nawozami wieloskładnikowymi. Dzięki nawożeniu, trawa będzie bardziej gęsta oraz odporna na zachwaszczenie i niekorzystne warunki pogodowe.

Pierwsze zasilenie trawnika nawozami powinno mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia, a po jego przeprowadzeniu należy obowiązkowo trawnik podlać, by nie dopuścić do porażenia trawy.

Koszenie

Począwszy o kwietnia należy rozpocząć systematyczne koszenie trawnika. Należy je przeprowadzać raz w tygodniu, w suche (bezdeszczowe) dni. Koszenie mokrej lub wilgotnej trawy nie tylko powoduje zniszczenie kosiarki, ale przede wszystkim może przyspieszyć rozwój chorób grzybowych. Wysokość koszenia jest sprawą indywidualną i zależy od gatunku trawy i rodzaju trawnika. Zasadą jest jednak, że pierwsze wiosenne koszenie trawy odbywa się na wysokości około 2 – 3 cm.

Przeczytaj również: