Celem ekonomicznego ogrzewania jest utrzymanie stałej komfortowej temperatury wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnych niewielkich kosztach energii. Wydawałoby się, że obydwa te cele nie idą w parze.
Zazwyczaj uważa się, że wysoka temperatura w domu będzie skutkowała wysokimi rachunkami za gaz, węgiel, olej opałowy lub energię elektryczną, zaś niskie kwoty owych rachunków przekładają się na tak zwany „zimny chów”.
Jest to jednak mylna filozofia, bowiem stosując się do odpowiednich zasad ogrzewania, można osiągnąć obydwa cele jednocześnie.

  • Utrzymuj w pomieszczeniu komfortową temperaturę powietrza, ale go nie przegrzewaj. Każdy 1 stopień więcej oznacza wzrost kosztów ogrzewania  około 5-6%.
  • Jeśli posiadasz w oknach rolety lub żaluzje – po zmierzchu zasłaniaj okna. Stanowią one dodatkową barierę termoizolacyjną.
  • Nie ustawiaj czujnika temperatury blisko miejsc emitujących ciepło (kominek, grzejniki) a także blisko okien lub drzwi wejściowych. Mogą one zakłócić prawidłowe mierzenie temperatury i błędnie regulować ciepłotę w pomieszczeniu.
  • Dbaj o właściwe wietrzenie pomieszczeń. Nie oznacza to, aby w okresie grzewczym całkowicie zrezygnować z otwierania okien. Należy przewietrzać pomieszczenia, by zapewnić odpowiednie dotlenienie pomieszczeń a także zapobieżenie postawania wilgoci, pleśni i grzybów. Prawidłowe wietrzenie polega na szerokim otwarciu okien przy jednoczesnym zamknięciu termostatów na grzejnikach i usunięciu z pomieszczenia czujnika ciepła. Po wywietrzeniu należy okna szybko zamknąć i uruchomić czujniki.
  • Utrzymuj stałą temperaturę powietrza. Unikaj naprzemiennego nagrzewania i schładzania pomieszczeń. Zmniejszanie temperatury na czas, gdy w domu nikogo nie ma i jej nagłe podwyższenie po przyjściu do domu nie jest receptą na oszczędność. Ściany szybko się wyziębiają i wymagają długiego czasu nagrzewania. Po włączeniu ogrzewania, duża ilość energii przeznaczona jest na ogrzanie ścian, zmniejszając tym samym temperaturę powietrza.
  • Ściany mają dużą pojemność cieplną. Nagrzane mury oddają ciepło, ale schłodzone – chłodzą.
  • Zaleca się więc utrzymywanie stałej ciepłoty pomieszczeń, co w efekcie prowadzi do mniejszych strat energii.
  • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj niczym grzejników, by nie dopuścić do ograniczenia emitowania energii cieplnej.

Przeczytaj również: