Przejdź do treści

Bezpieczeństwo podczas wiercenia: jasno określone strefy montażowe

Norma DIN 18015-3 – podstawy instalacjii elektrycznych

Istnieje kilka podstawowych zasad poprowadzenie kabli w ścianach. Norma DIN 18015-3 ustala i definiuje strefy montażowe kabli elektrycznych. Strefy te znajdują się pionowo przy oknach, drzwiach i narożnikach pomieszczeń oraz poziomo pod sufitem lub nad podłogą. Pionowe strefy instalacji mają szerokość 20 centymetrów i zaczynają się 10 centymetrów obok odpowiedniego odniesienia, obszary poziome mają szerokość 30 centymetrów i zaczynają się 15 centymetrów nad lub pod podłogą lub sufitem. Jeśli na środku ściany znajduje się gniazdko lub przełącznik, wybiera się najkrótszą drogę do jednej ze stref instalacji. Nie ma dokładnych specyfikacji sufitu, kable zasilające należy układać tylko najkrótszą możliwą trasą.

Zasada ekonomii

Drugą podstawową zasadą jest zasada ekonomii. Instalator hobbystyczny może nie przestrzegać określonych stref instalacyjnych podczas instalowania dodatkowego gniazda. Można jednak założyć, że ułoży kable w taki sposób, aby zużyć jak najmniej materiału i mieć jak najmniej pracy. Czyli najkrótsza droga i bliżej podłogi niż wzdłuż sufitu.

Strefy instalacyjne w łazience i kuchni

Zgodnie ze standardem w kuchni i pomieszczeniach roboczych jest jeszcze jedna pozioma powierzchnia montażowa. Ma również 30 centymetrów szerokości i zaczyna się 100 centymetrów nad ziemią. W łazience natomiast znajdują się dodatkowe strefy ochronne. We wnętrzach wanien oraz w strefie prysznica do wysokości co najmniej 2,25 metra lub do wysokości przyłącza wody nie wolno instalować gniazdek, włączników światła itp. Jednak funkcje elektryczne są dozwolone, jeśli są zainstalowane na stałe, takie jak dysze do hydromasażu lub podgrzewacz wody.

Inne narzędzia: urządzenia pomiarowe i plan instalacji

Inną pomocą w lokalizacji linii energetycznych mogą być urządzenia pomiarowe lub plan instalacji. Jednak ta ostatnia jest rzadko dostępna i można ją uzyskać tylko w indywidualnych przypadkach od właściciela lub zarządcy nieruchomości. W zależności od wersji urządzenia pomiarowe pokazują metal lub inne materiały, takie jak drewno lub plastik oraz wilgoć w ścianach.

Podsumowanie:

  • Obszary instalacji o szerokości 30 centymetrów obok drzwi, okien, sufitu, podłogi
  • Linie zwykle biegną pionowo lub poziomo
  • Instalatorzy zazwyczaj wybierają najkrótszą i/lub najłatwiejszą trasę
  • Urządzenia pomiarowe lub plan instalacji stanowią pomoc
  • Jeśli to możliwe i w razie wątpliwości, wyłącz wodę i prąd
Przeczytaj również: