Przejdź do treści

Dofinansowanie budowy domu energooszczędnego

Decydując się na budowę własnego domu, coraz częściej stajemy przed dylematem, czy budować w technologii tradycyjnej, czy może zainwestować w dom energooszczędny lub pasywny. Wprawdzie budowa domu w standardowej technologii jest zdecydowania tańsza, lecz eksploatacja takiego domu w dłuższym okresie czasu jest niestety dużo droższa.

Z obliczeń dokonanych przez polskich technologów wynika, że koszt budowy domu pasywnego jest droższy od domu tradycyjnego o około 30 – 40 %. Poniesione nakłady jednakże w dłuższym okresie czasu zwracają się, szczególnie przy wciąż rosnących cenach energii. Obliczono, że czas zwrotu nakładów wynosi około 37 lat. Oprócz oszczędności wynikającej z użytkowania domu pasywnego na uwagę zasługuje również fakt montażu wentylacji mechanicznej zapewniającej w budynku duży komfort – szczególnie dla osób chorych na astmę i alergię. Dla przybliżenia wielkości oszczędności wynikających z użytkowania domu pasywnego warto wspomnieć, że roczny koszt użytkowania domu pasywnego o powierzchni 130 m² wynosi około 700 zł. Niewielkie zapotrzebowanie domu pasywnego na energię, to zatem niemały wkład w ochronę środowiska, co obok aspektów ekonomicznych ma uzasadnienie także ekologiczne. Niestety Polacy nie mogą liczyć w tym zakresie na pomoc państwa, co jest niestety główny powód zbyt małej popularności domów pasywnych w Polsce.

Od domu pasywnego zdecydowanie tańszy jest w budowie dom energooszczędny.
Z wyliczeń specjalistów wynika, że nakład środków na taki budynek jest większy jedynie o około 8-10%, a zapotrzebowanie takiego domu na energię wynosi tylko 40-70 KWh/m² rocznie. Dla porównania warto dodać, że zapotrzebowanie na energię dla domu tradycyjnego wynosi aż 120 KWh/m²rok. Zyski energii wynoszą zatem nawet 60-70%. Koszty dodatkowych nakładów zwrócą się więc w przyciągu kilku do kilkunastu lat, co budowę domu energooszczędnego czyni bardzo korzystną.

Decydując się na budowę domu energooszczędnego, inwestor może liczyć na dofinansowanie państwa. Jedną z możliwości otrzymania takiego wsparcia na budowę urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz na działania proekologiczne jest możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt Banku Ochrony Środowiska. Jego główną zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie wynoszące około 2% przy jednoczesnej możliwości umorzenia połowy odsetek od kredytu oraz 8-10 letni okres jego spłaty. Środki finansowe pozyskane w ramach przedmiotowego kredytu mogą być wykorzystane na sfinansowanie zakupu i instalacji pomp ciepła wykorzystujących ciepło pobierane z gruntu, zbiorników wodnych i powietrza, jak również montaż kolektorów słonecznych, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie promieni słonecznych i zamiana ich w energię cieplną.
Inwestując środki finansowe w omawiane źródła energii odnawialnej można również starać się o dofinansowanie owych inwestycji z Powiatowego lub Gminnego Programu Ochrony Środowiska lub z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Innym programem wspomagającym inwestycje ekologiczne jest również pożyczka z Fundacji Wspomagania Wsi na zakup kolektorów słonecznych.

Innym rodzajem wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć osoby inwestujące w ekologiczne i jednocześnie energooszczędne systemy grzewcze jest dopłata do zakupu kotłów na paliwa odnawialne, takie jak drewno opałowe i jego odpady w postaci naturalnej lub przetworzonej (kora, wióry, trociny, brykiety, pelety).
Omawiając możliwości otrzymania pomocy finansowej na budowę urządzeń ekologicznych, należy koniecznie wspomnieć, że o odpowiednie dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby decydujące się na zakup i instalację ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, która jednocześnie w eksploatacji jest zdecydowanie tańsza od tradycyjnego bezodpływowego zbiornika.