Przejdź do treści

Hydraulika kanalizacja odwodnienia

krystian_instalacje_sanitarne

Oferowane przez firmę Krystian produkty instalacji sanitarnych:

 • Rury i kształtki
  • PCV
  • PCV do kanalizy zewnętrznej
  • PVC
  • miedziane
 • Rury i kształtki miedziane
 • Spłuczki
 • Sedesy
 • Kratki ściekowe
 • Zawory i urządzenia uruchamiające:
  • zawory,
  • syfony,
  • złącza,
  • śrubunki,
  • filtry,

Produkty instalacji sanitarnych wykorzystywane są do:

 • instalacji wody ciepłej i zimnej,
 • instalacji ogrzewania centralnego i podłogowego,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji gazów ciekłych i medycznych,
 • instalacji systemów klimatyzacyjnych,
 • instalacji sprężynowego powietrza,
 • instalacji olejowych,
 • instalacji przemysłowych.

W firmie Krystian można również zamówić systemy oczyszczalni ścieków przy gruntach przepuszcalnych o niskim/wysokim poziomie wód gruntowych:

 • do domków jednorodzinnych
 • do domków letniskowych

Oferujemy również preparaty biologiczne do instalacji kanalizacyjnych:

 • Osadniki z separatorem tłuszczu
 • Osadniki bez separatorem tłuszczu
 • Separatory tłuszczu
 • Środki udrażniające
 • Środki czyszczące

Oferta firmy Krystian obejmuje również kanały odwadniające. Kanały do odprowadzania wody wykonane są z betonu lub polipropylenu z rusztami mostkowymi, z rusztem z kratownicą stalową lub żeliwną. Kanały odwadniające stosuje się na powierzchniach utrwardzanych: chodnikach dla pieszych, fabryki, stacje benzynowe, w celu odprowadzenia wód opadowych.