Przejdź do treści

Jak zapobiec pękaniu i odpadaniu płytek na balkonie lub tarasie?

Płytki ceramiczne to jedne z najbardziej popularnych okładzin podłogowych stosowanych nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz. Na pewno tarasy, balkony i schody prowadzące do domu pokryte płytkami ceramicznymi wyglądają wyjątkowo estetycznie. Niestety największym problemem związanym z tym rodzajem okładzin jest ich częste pękanie i odpadanie od betonowego podłoża.

Skąd się biorą usterki?

Odpadanie i pękanie płytek jest bezpośrednim następstwem znacznego obciążenia termicznego, czyli skrajnie zmieniających się temperatur (od -30°C zimą do nawet +70°C latem) w połączeniu z wilgocią.

Dodatkowo należy dodać, że podczas zmian temperatur zimą, gdy często ma miejsce przechodzenie temperatur przez zero, dochodzi do znacznych zmian wymiarów jastrychu. Według specjalistów przy długości odcinka 3 m, podczas dużej zmiany temperatury w czasie jednej doby, może dojść do zmiany wymiarów jastrychu od 1,5 do 1,95 mm, a w przypadku płytek ceramicznych – od 0,6 do nawet 1,2 mm. Przy zbyt małej dylatacji lub jej braku, płytki będą napierały na siebie.

Biorąc pod uwagę zmiany temperatur w ciągu całego roku, różnice wymiarów mogą być jeszcze większe. Są to więc najczęstsze przyczyny odpadania płytek od powierzchni betonu.

Kolejne przyczyny dotyczą użycia niewłaściwych zapraw klejowych, niewłaściwych płytek, brak dylatacji, użycie złych spoin, a także wadliwego wykonawstwa.

O czym pamiętać przed ułożeniem płytek na balkonie i tarasie?

Najważniejszą kwestią na etapie wykonawstwa podłoża jest użycie wysokiej jakości betonu, który nie będzie się w przyszłości kruszył i pękał. Kolejną obowiązkową czynnością jest wykonanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych, których zadaniem jest neutralizowanie zmian rozmiarów podłoża w wyniku skrajnych zmian temperatur.

Następną kwestią jest wykonanie na betonie właściwej izolacji przeciwwodnej oraz koniecznego spadu (od 1,5 do 2%), by woda deszczowa swobodnie spływała z tarasu lub balkonu. Nie bez znaczenia jest oczywiście wcześniejsze wykonanie właściwej termoizolacji. Można do tego celu wykorzystać twarde płyty z nienasiąkalnej wełny mineralnej lub odpowiedni styropian.

Układanie płytek

Gdy istnieje pewność, że podłoże betonowe jest wykonane właściwie, można przystąpić do układania właściwej warstwy płytek ceramicznych. Na tym etapie należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  • Płytki na taras lub balkon muszą być nie tylko antypoślizgowe, ale przede wszystkim mrozoodporne i charakteryzujące się odpowiednią klasą twardości.
  • Zaprawa klejowa powinna mieć cechy zwiększonej elastyczności (odkształcalności). Zaleca się stosowanie kleju z oznaczeniami: C2S1,C2S2.
  • Klej należy nakładać równomiernie na całą powierzchnię płytki, by nie dopuszczać do powstania szczelin, w które będzie dostawała się woda. W czasie jej zamarzania i rozmarzania może dojść do podniesienia płytek i odwarstwienia ich od kleju. Warstwa zaprawy klejowej nie może być też zbyt gruba (maksymalnie 5 – 7 cm), bowiem może ona wywołać duży skurcz, który przyciągnie płytkę, a następnie spowoduje jej odspojenie lub pęknięcie.
  • Istotne jest użycie elastycznej zaprawy spoinującej i właściwe wykonanie szczelin między płatkami. W przypadku ich nieszczelności, między płytki może się dostać woda, która w efekcie zamarzania i rozmarzania będzie wysadzać płytki do góry.

Przeczytaj również: