Przejdź do treści

Optymalne ogrzewanie domu

Wybór optymalnego systemu ogrzania domu to niewątpliwie trudna decyzja. Pod uwagę należy brać nie tylko koszt eksploatacji źródła ciepła, ale również koszt jego instalacji. Dodatkowym powodem wybrania konkretnego systemu ogrzewania może być plan zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza możliwość korzystania z kotłów na paliwa stałe np. węgiel, lub brak uzbrojenia działki budowlanej w przyłącze gazu ziemnego.

Współczesne technologie grzewcze dostarczają wiele możliwości, tym samym potencjalnym inwestorom i właścicielom domów dają szerokie spektrum wyboru.

Niezwykle często w nowo budowanych domach a także w już istniejących montowane są piece gazowe. Niewątpliwe ten system ogrzewania posiada wiele zalet, w tym łatwość obsługi i czystość użytkowania a także możliwość wybudowania tańszych kominów (gdy kotłownia znajduje się przy zewnętrznej ścianie budynku). Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje kotłów gazowych, charakteryzujące się odmienną techniką działania. W piecach tradycyjnych gaz spalany jest w komorze spalania. W przypadku pieca z zamkniętą komorą potrzebne jest powietrze zasysane specjalną rurą, natomiast w przypadku komory otwartej wchłaniane przez specjalnie zakratowany otwór. W nowoczesnych piecach kondensacyjnych oprócz procesu spalania ma miejsce również schładzanie i skraplanie spalin, w wyniku czego powstaje para wodna.

Osoby zamierzające wykorzystać do ogrzewania naturalne źródła ciepła, takie jak promienie słoneczne, mogą zdecydować się na montaż kolektorów słonecznych. Instalacje te często są montowane w nowoczesnych domach energooszczędnych (pasywnych). Wprawdzie koszt takiego domu jest wyższy od tradycyjnego domu o około 40%, niemniej dalsze jego użytkowanie jest zdecydowanie tańsze. Na samym ogrzewaniu właściciel takiego domu może zaoszczędzić nawet 80% kosztów. Dodatkowymi źródłami ciepła w domach pasywnych są również domowe urządzenia elektryczne, wentylacja, ciepło słoneczne a nawet sami jego mieszkańcy.

Do najnowszej generacji systemów grzewczych należą piece akumulacyjne. Dają one bez wątpienia duży komfort użytkowania, łatwość ich obsługi a także czystość procesu spalania. Dodatkowym ich atutem jest duża stosunkowo niski koszt użytkowania i możliwość precyzyjnej regulacji. Przewaga tego systemu nad innymi wykorzystującymi inne paliwa, np. olej, gaz lub węgiel wynika z faktu, że ciepło wytwarzane jest wyłącznie tam, gdzie jest potrzebne i w takiej ilości, w jakiej jest potrzebne, nie występują straty ciepła w instalacjach rurowych i nie powstają żadne uboczne produkty spalania. Zaletą tego systemu grzewczego jest także stosunkowo niewielki koszt instalacji, brak konieczności posiadania kotłowni i miejsca na składowanie opału a także brak konieczności budowy komina spalinowego i dodatkowych przyłączy np. gazu.

Do najbardziej tradycyjnych źródeł ogrzewania budynków należą kotły na paliwo stałe. Nowoczesne kotły zdecydowanie różnią się od tradycyjnych pieców na węgiel, które znamy z przeszłości. Charakteryzują się one wyższą sprawnością, możliwością automatycznej regulacji procesu spalania i wydłużonym czasem spalania paliw. Wybór opału do pieca c.o. jest dość znaczny: węgiel, drewno, pelety, biomasa, słoma, a także ekogroszek.  Każde paliwo stałe ma inną wartość energetyczną (opałową), która istotnie wpływa na parametry techniczne pieca. Oprócz wyboru rodzaju paliwa, kupując kocioł należy zdecydować się na jego rodzaj uzależniony od sposobu sterowania. Aktualnie w ofercie znajdują się kotły z dolnym spalaniem, kotły z górnym spalaniem, kotły z wentylatorem, kotły z zgazowujące drewno oraz kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Do wad użytkowania tego rodzaju systemu grzewczego należ niewątpliwie konieczność posiadania kotłowni oraz miejsca na składowanie opały, budowa kominów z wkładem ze stali kwasoodpornej a także konieczność pozbycia się popiołu powstającego w procesie spalania.

Alternatywnym źródłem ciepła w domu może być kominek. Wprawdzie wiele osób uważa, że kominek jest sercem domu, to jednak rzadko ten rodzaj ogrzewania jest podstawową instalacją grzewczą dla całego budynku. Przeważnie traktowany jest on jako dodatkowe źródło ciepła, nawet jeśli jest to kominek z płaszczem wodnym i instalacją rozprowadzającą ciepło po całym budynku. Niemniej warto zaznaczyć, że ten rodzaj ogrzewania domu jest bardzo kosztowny i jest raczej traktowany jako luksus dla ludzi bogatych, bowiem przeciętna sprawność takiego ogrzewania wynosi 72%.

Niewątpliwie urządzeniem o najniższych kosztach eksploatacyjnych jest pompa ciepła. Jest to sposób na korzystanie z darmowej energii z niewyczerpalnego źródła: gruntu, wody lub powietrza. Koszt eksploatacji pompy jest ograniczony do kosztu zużycia energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki. Wydatki na ogrzanie domu nie są uzależnione od zmian cen paliwa, np. gazu lub oleju opałowego. Pompa ciepła jest urządzeniem całkowicie bezpiecznym (nie grozi wybuchem lub pożarem) a także przyjaznym dla środowiska.

Dowiedz się więcej na temat technik grzewczych, dzwoniąc do nas na numer (91) 424 18 84 lub napisz info@krystianpolice.pl