Przejdź do treści

Zwalczanie wilgoci na elewacji

W przyrodzie bytują niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmy, których źródłem są zarodniki grzybów, pleśni i glonów bytujących w powietrzu, wodzie, ziemi i na terenach zielonych. Oprócz pomieszczeń wewnątrz budynków, mogą one wystąpić również na zewnętrznych ścianach domu.

Pojawienie się ich na elewacjach zewnętrznych jest w zasadzie procesem naturalnym, mającym swoje podłoże w słabo oświetlonej elewacji (od strony północnej), usytuowaniu budynku w pobliżu wód, drzew i krzewów. Pożywką dla rozwoju mikroorganizmów może też być kurz komunikacyjny lub przemysłowy, zawierający związki organiczne. Skażenia mikrobiologiczne mogą pojawić się również tam, gdzie występują wady wykonawcze na elewacji budynku, np. nierówne wykonanie ściany, nieszczelne pokrycia dachowe, dziurawe rynny i rury spustowe. Ten rodzaj warunków sprzyjających eskalacji mikroorganizmów może w efekcie doprowadzić do uszkodzenia zewnętrznej warstwy elewacji oraz rozkładu chemicznego materiału, z jakiego powstała. Konsekwencją tego procesu jest większa absorpcja przez elewację wilgoci, a następnie w przypadku spadku temperatur – powstawanie pęknięć i rys.

W przypadku zauważenia wyżej opisanego problemu, należy jak najszybciej zastosować system ochrony elewacji, w skład którego wchodzą:

  • preparat glono- i grzybobójczy,
  • bezbarwny preparat do ochrony powłokowej ścian i dachów,
  • tynki akrylowe z ochroną powłokową,
  • akrylowa farba zewnętrzna z ochroną powłokową.

Usuwanie grzybów

Aby zniwelować efekt wystąpienia grzybów i pleśni na zewnętrznych ścianach elewacji budynku, należy zastosować specjalny preparat glonobójczy i grzybobójczy, którym pokrywa się skażoną powierzchnię, a następnie po 12 godzinach, można mechanicznie usunąć pozostałości po glonach z odkażonej powierzchni. Czynność tą można wykonać przy użyciu mokrej szczotki z twardym włosem lub myjki ciśnieniowej.

Inny rodzaj preparatu stosuje się do zwalczania grzybów i pleśni występujących na takich podłożach jak: beton, cegła, mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie, a także na ceramicznych i cementowych pokryciach dachowych. Nakłada się go najczęściej w dwóch warstwach z zachowaniem 2-godzinnego okresu karencji. Do nałożenia używa się szczotki malarskiej, wałka lub natrysku.

Zapobieganie

W celu zapobiegania skażeniu można również zabezpieczyć elewację stosując specjalne tynki akrylowe z ochroną powłokową lub specjalne farby akrylowe. Można nimi pomalować elewację zapobiegawczo, albo bezpośrednio po usunięciu agresji mikrobiologicznej. Zarówno tynki jak i farby występują w bardzo bogatej gamie kolorystycznej.