Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej i materiałów opałowych wymusił realizację projektów domów energooszczędnych. Ich pierwotnym założeniem była możliwość ograniczenia kosztów zużywanej energii. Szacuje się, że zapotrzebowanie na ciepło domu budowanego w sposób tradycyjny plasuje się w przedziale od 120 do 180 kWk/m2/rok. Normy europejskie przewidziane dla domów energooszczędnych zmniejszają ten parametr do nie więcej niż 50 kWh/m2/rok. Polska norma przewiduje, że dom energooszczędny mieści się w przedziale od 30 do 70 kWh/m2/rok.

Co wpływa na energooszczędność domu?

Dom energooszczędny konsumuje o 3 – 5 % mniej energii niezbędnej do ogrzania. W praktyce taki efekt możliwy jest dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych, odpowiednich metod budowania a także dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Ciepłe ściany” – jako podstawa

Przy budowie domu energooszczędnego należy zwrócić uwagę na wybór odpowiednich materiałów do wznoszenia ścian. Obowiązujące obecnie przepisu ustanawiają wielkość współczynnika przenikalności cieplnej U dla ściany jednowarstwowej 50 W/(m2xK), zaś dla ściany wielowarstwowej – 30 W/(m2xK). Zapewne osiągnięcie takich parametrów nie jest możliwe przy zastosowaniu zwykłej cegły ceramicznej bez dodatkowego docieplenia. Stąd żelazną zasadą, jaka powinna mieć zastosowanie przy budowaniu energooszczędnym jest 20+20+30. Oznacza ona konieczność odizolowania fundamentu od zimna płynącego z gruntu warstwą styropianu 20 cm. Podobną grubość docieplenia należy zastosować względem ścian, zaś dach winien być docieplony styropianem o grubości 30 cm. Zaznacza się jednak, że są to wartości minimalne.

Likwidacja mostków cieplnych

Nawet najlepsze materiały budowlane i wzorcowo wykonane izolacje ścian zewnętrznych mogą nie przynieść żadnego efektu energooszczędnego, jeśli nie zadba się odpowiednio o detale. Są nimi właśnie mostki cieplne, czyli najsłabsze ogniwa konstrukcyjne, którymi „ucieka ciepło”. Należą do nich wspomniane wcześniej ściany fundamentowe, miejsca styku płyty balkonowej z wieńcem , krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, a także miejsca w których ma miejsce zwiększona ucieczka ciepła. Mostki cieplne powstają w wyniku zastosowania złych technologii budowlanych, niestarannego wykonawstwa lub użycia gorszych materiałów.

Zapewnienie dobrego klimatu wewnątrz budynku

Dobre efekty daje instalacja wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Dzięki temu co 2 – 3 godziny wewnątrz pomieszczeń dochodzi do całkowitej wymiany powietrza bez utraty energii, a wręcz przy możliwości jej odzyskania z powietrza wychodzącego. W praktyce oznacza to zapewnienie w pomieszczeniach czystego powietrza bez konieczności otwierania okien (wychładzania pomieszczeń w czasie zimy).

Odpowiednie ogrzewanie domu

Trudno dać w tym zakresie najlepszą radę, co do wyboru sposobu ogrzewania domu, które będzie jednocześnie wygodne i energooszczędne. Wybór jest bardzo duży począwszy od kominków z płaszczem wodnym po nowoczesne pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Dużą popularnością cieszą się też piece na ekologiczne pelety. Są one wygodne i nie wymagające dużej obsługi. Oczywiście podobny komfort zapewniają piece gazowe, jednak ich wadą jest nieodnawialność źródła energii. W tym zakresie zdecydowany prym wiodą pompy ciepła i kolektory słoneczne. O ile pierwsze zapewniają komfort przez cały rok, o tyle kolektory mogą być wykorzystane wyłącznie do ogrzania wody użytkowej i do tego tylko w okresie od kwietnia do września. Zbędne jest natomiast jednoczesne montowanie pompy ciepła i kolektorów słonecznych, bowiem korzystając z pompy, woda jest za darmo. Montaż kolektorów kosztuje już od 10 tysięcy zł, montaż pompy powietrznej – od 20 – 25 tys. zł, zaś montaż pompy gruntowej wynosi ok. 40 – 45 tys. zł. Jednakże z punktu widzenia komfortu i energooszczędności, to właśnie pompy gruntowe są najlepszym rozwiązaniem.

Przeczytaj również: