fuga

zbijanie płytek

Dlaczego fugi pękają?

Ważne jest, bo do spoinowania płytek przystąpić dopiero w momencie, gdy klej mocujący płytki będzie całkowicie suchy i utwardzony. Należy również zadbać o to, by szczeliny między płytkami zostały wcześniej oczyszczone z resztek kleju oraz dokładnie odkurzone. Tak przygotowane podłoże znacznie zwiększy przyczepność fugi, a jednocześnie wpłynie na jej odporność na mechaniczne uszkodzenie.

Przygotowując mieszankę spoiny należy ściśle przestrzegać proporcji zmieszania jej z odpowiednią ilością wody. Każde odchylenia od podanego przez producenta stosunku proszku do wody może wpłynąć na mniejszą trwałość spoiny.

Klej do płytek na zewnątrz

Samodzielne układanie płytek

Układanie płytek nie należy do bardzo trudnych i skomplikowanych czynności, stąd mając czas i chęci, można samodzielnie podjąć się tego zadania. Efekt, jaki uzyskamy dzięki własnoręcznej pracy nie będzie odbiegał od efektu uzyskanego dzięki zatrudnieniu fachowca a dodatkowym atutem będzie na pewno ogromna satysfakcja i zaoszczędzenie znacznej kwoty pieniędzy.

Nowość – WIM chemia budowlana – Konkurs dla Wykonawców

Oferta firmy Krystian poszerzyła się o nowe produkty z firmy WIM. Produkty firmy WIM to wysoko elastyczne, cienkowarstwowe zaprawy klejące do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, gresów i klinkierów; zaprawy budowlane, preparaty gruntujące i zaprawy do spoinowania. Do produktów najlepiej się sprzedających należą: WIM Flex, WIM Gres, WIM Klej, WIM Wylewka, WIM Fuga Diamentowa.